Amaçlarımız:

Güçlü yönlerimizin devam ettirilmesi zayıf alanlarımızın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde planlar geliştirmek.

Hedefimiz :

Aile ve çalışanları bütüncül bir eğitim sisteminde bir araya getirmek.