Fizyoterapi

Çocuk yaşlarda geçirilen bir hastalık veya genetik faktörler gibi çeşitli etkenlerin hareket bozukluğuna yol açması bireyin ileri düzeylerde bakıma muhtaç olmasına ve bir başkasına bağımlı kalmasına neden olabilmektedir. Kurumumuzda fizyoterapi alanında özel ihtiyaçları olan çocuklar çocuk fizyoterapisti tarafından kontrol edilerek değerlendirilmektedir. Gerek engelli gerekse özel ihtiyacı olan çocuklar için motor gelişim, fonksiyonellik, koordinasyon ve denge, eklem hareketi, kas kuvveti duygu algı gibi değerlendirmelerle kişiye özel bir tedavi programı oluşturulur. Ayrıca değerlendirmeye ortezleme, spastisite ve el becerileri de dahil edilmektedir. Çocuk fizyoterapisti uzmanımız elde edilen sonuçlarla çocuğun psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimleri de göz önüne alınarak bir tedavi programı belirlenmektedir. Ailenin ev ortamında uyum sağlayabileceği programın kurumumuz içinde ve dışında çocuk fizyoterapisti kılavuzluk edecektir.

Fizyoterapi programını destekleyecek erek görüldüğü takdirde yardımcı cihazlar da tercih edilebilir. Çocuk için uygun yardımcı cihazların tespit edilmesiyle fizyoterapist takibinde tedavi sürecine başlanmaktadır.

Çocukların yaşam kalitesini arttırmaya yönelik tedavi programında kişiye özel bir program hazırlanmaktadır. Çocuğun her türlü bilgisine ulaşım sağlayan ve yapılacak tetkikler sonucu uygun tedavi programını belirleyen çocuk fizyoterapisti çeşitli tedavi metotlarını kullanarak hareket bozukluğunu minimize edecektir. Günlük yaşantıda neredeyse tüm aktiviteler eklem hareketliliğine bağlıdır. En çok kullanılan organların başında gelen ellerin herhangi bir sebeple kullanılamaması veya çocuklarda doğuştan yaşanabilen bu problemler yaşam kalitesini düşürebilmekte ve kişiyi kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye gelmesini engellemektedir.

Çocukların tüm yaşantısını olumlu yönde etkileyecek ve kısmi de olsa eklem hareketi kazanacak doğru bir tedavi ileri dönemlerde çocuğun bir başkasına bağımlı kalmadan kendi özel ihtiyaçlarını kendi karşılayabileceği düzeye gelmesi hem aile hem de çocuk açısından faydalı olacaktır. Çocuğunuzu hayata kazandıracağınız ve becerilerini arttırarak gelişimini çocuk fizyoterapisti ile takip edebileceğiniz kurumumuzda fizyoterapi bölümünü tercih edebilirsiniz. Fizyoterapi tedavisinde tüm nörogelişimsel tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Çocukların engellerini günlük yaşantılarını daha hareketli geçirebilecek bir tedavi programı ile aile ile yapılan işbirliğinde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Çocukların her türlü fizik tedavi ihtiyacını karşılayacak ortam kurumumuzda mevcuttur.