Yaratıcı Drama

Kendilerini ifade etmekte güçlük çeken, özgüvenleri gelişmemiş çocukları için terapi niteliğinde yaratıcı drama dersleri de verilmektedir. Belirli zamanlarda bireysel olarak veya kurumumuzda diğer arkadaşları arasında hem toplum içerisinde kendini daha iyi ifade ederek davranışlarını geliştirmesine yardımcı oluyor hem de yaşantılarını özgüvenlerini kazanmış olarak devam ettirmelerini sağlıyoruz. Hayatın gerisinde kalmalarının önüne geçilmesi hedeflenerek zorlandıkları fiziksel, zihinsel veya bedensel problemlerini aşarak tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılama ve kendini daha iyi ifade etme yetisini kazandırmak birincil hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

Bir terapi niteliğinde yaratıcı drama dersleri çocukların gelişimine katkı sağlayacak niteliklerde eğitim olarak belirli zaman aralıklarında sağlanmaktadır. Terapi sırasında çocuklar gerek bireysel gerekse grup arkadaşları içerisinde ses tonunun, tebessüm etmenin, dokunmanın veya yakınında bulunma gibi sosyal içerikli davranışlarla örnek edinecekleri faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Yaşam deneyimlerinden yola çıkılarak bir amaç veya düşüncenin çocuğun veya çocukların anlayabilecekleri türden doğaçlama ve rol alma teknikleriyle canlandırma yaparak öğrenmesi ileri yaşlarda öğrendiklerini pekiştireceği ve unutmayacağı izleminler bırakacaktır.

Estetik ve esnek gelişimle birlikte yaratıcılığı geliştiren ve eleştirel düşünme yeteneği kazandıran yaratıcı drama çocuklarınızın sosyal gelişimini sağlamaya önemli bir adım olacak. Ayrıca kendine güven duyarak özgüvenlerini kazanma, duygu ve düşüncelerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazanmalarında da yaratıcı drama çocuklar üzerinde etkin rol oynamaktadır.

Çocukların bir oyun olarak düşüneceği yaratıcı drama eğitimleri ısınma ve rahatlama çalışmaları sonrası oyunlarla ve doğaçlama ile öz kimliklerini kazanmalarına yardımcı olacak. Çocuğunuzun kurumumuzda öğrendiklerini gerek aile içerisinde gerekse toplum içerisinde sosyal yaşantısında gözle görülür bir biçimde fark edeceksiniz.

En önemli öğrenme yollarından biri olan yaratıcı drama çocukların olaylar ve durumlar arasında bağlantıyı kolayca kurarak öğrenmelerine yardımcı olur. Problem çözme yeteneği ile birlikte kendi ayakları üzerinde durabilme güvenini kazanan çocuklar yaşamın gerisinde kalmadan endi ihtiyaçlarını kendilerine duydukları güven il karşılayabilecektir. Ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi de yaratıcı drama eğitimleriyle sağlanabilmektedir. Çocukların drama etkinliklerinde eğlenirken öğreneceği ve bu yolla kendilerine olan öz güveni kazanabilecekleri en temel öğrenme biçimi yaratıcı drama olacaktır.