Bireysel danışmanlık

Zihinsel, fiziksel veya bedensel olarak diğer çocuklardan farklı olan çocuklar için kurumumuz tarafından verilen hizmetler arasında bireysel danışmanlık hizmet ve eğitimleri de sağlanmaktadır. Çocuk için konulan tanı sonucu çocuğun kişisel gelişimini tamamlaması ve kendi kendine yetebilecek düzeye gelmesi için kendini tanıyabileceği ve yeteneklerini keşfedeceği bireysel eğitimler uzmanlarımız kontrolünde sağlanmaktadır.

Çocuğun gelişiminde aile iletişimde dahil olmak üzere çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyduğu yönde tedavi yöntem ve metotlarının uygulandığı danışmanlık hizmetinde gerek görülmesi halinde aile ile iletişim sağlanarak işbirliği halinde eğitimlerin yürütülmesi sağlanmaktadır. Anlama ve kavrama becerisi sonrası öğrendiklerini pekiştireceği ve yeteneklerini keşfedeceği yönlerde ailelere de önemli görevler düşmektedir.

Özel eğitim öğretmeni, psikolog, dil konuşma uzmanı ve daha pek çok uzman kadromuzla çocuğun ihtiyaç duyduğu tedavi yöntemine uygun eğitim ve öğretim programı hazırlanarak bireysel danışmanlık sonucu çocuğa özel olarak bir program hazırlanmaktadır. Hazırlanan programda ailenin de desteği oldukça önemli olduğundan aileler için de çocuk haricinde bireysel danışmanlık eğitimi verilebilmektedir. Çocukların yaşıtlarının geride kalmayacağı ve birine bağımlı olmadan yaşamını sürdürmesi için gereken çok yönlü bir eğitim programı öğrenip anlayacağı ve anladıklarını gerek aile gerekse okul ortamında pekiştireceği bir imkan sunuyor.

Belirli aralıklarla sağlanan bireysel danışmanlık çocuklarda eğitimin faydaları yönünde değerlendirmeler yapılmasını ve eğitimin devamında yöntem ve metotların seyrini etkileyecektir. Kurumumuz dışında aile ortamı için çocuklara verilen görevler veya tedavi metoduna uygun çocuğa verilecek ödevler ailelerce ev ortamında desteklenerek çocuğun gelişiminin en üst seviyelere çıkarılması amaçlanmaktadır. Küçük yaşlarda başlayan eğitimler çocuğun öğrendiklerini pekiştirmesi ve geleceğe kendine yetebilen bir birey olarak yaşamını sürdürmesi sağlamaktadır.

Bireysel danışmanlık sürecinde öncelikli hedef çocuğun ihtiyacı olduğu yönleri belirlemek olacağından uzman ekip kontrolünde ilerleyen danışmanlık süreci gerek görülmesi halinde grup çalışmalarıyla da devam edebilmektedir. Yaşıtları ile iletişimi, aile desteği, eğitim ve öğretime verdiği cevap ve çok daha fazlası tanıya uygun uygulanacak yöntem ve metotlara göre çocuğun gelişim düzeyini olumlu yönde etkileyerek zayıf yönlerini güçlendirmesini sağlayacaktır.