Bireysel Eğitimler

Uluçınar eğitim merkezi kurumumuza başvurulmasıyla her öğrencinin ön değerlendirmesi uzman ekip kontrolü tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaşamınızda özel olan çocuklarınız için hayatlarını eksik hissetmeyecekleri ölçüde her çocuk için özel olarak hazırlanmış bireysel eğitimler eğitim süresi boyunda devam etmektedir. Bireysel eğitim programına dahil olan her çocuk için vakit kaybetmeden çocuğun gelişim düzeyine göre birebir uygulanan eğitim çalışmalarına itina ile başlanır.

Eğitim çalışmaları dahilinde gelişim envanteri başta olmak üzere çeşitli testler bireysel olarak çocuğunuzla ilgilenilerek gerçekleştirilmektedir. Engelleri ve zorlukları aşmada kendi öz güvenlerini kazanacakları ve hayatlarına zorlanmadan devam edecekleri her çocuk için özel eğitim programı bireysel eğitimler sayesinde çocuğun gelişimine katkı sağlamaktadır. Gelişim envanteri ve testlerle çocukların ölçü yardımcı araçları ile değerlendirilmesi uzman ekibimizce yapılmaktadır. Yapılan ölçüt sonucunda ailenin de görüşleri alınır ve ailelerle gerçekleştirilen bilgi alışverişi sonrası çocuğa uygun bir bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanarak bu programa uyum sağlanır.

Gelişimsel olarak tedavi programının temel öğelerinden biri olan bireysel eğitimler davranışçı, insancıl ve eğitimsel yaklaşımlarla çocuğun hayata eksiksiz atılımını destekleyecek inşayı sağlamaktadır. Bireysel eğitimlerin yanında uzman ekibin zaman zaman uygun gördüğü grup eğitimleri de verilmektedir. Bu sayede çocuğunuz hem yaşıtlarıyla anlaşma eğilimine girerek sosyal statüsünü de kazanma boyutlarına ulaşabilecekti.

Çocuğun öğrenme, anlama ve uygulama yeteneğini geliştiren bireysel eğitimler mümkün olduğu ölçüde kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılamasını da sağlayabilir. İletişim sorunlarını zaman alsa da ortadan kaldırmayı hedefleyen bireysel eğitim programlarında çocuğunuz kendini gerek davranışlarıyla gerekse sözleriyle çok daha rahat ifade edebilecek. Doğumdan itibaren özel olan çocuklarınızı özel bir eğitimle hayata dahil olan ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmek bizim işimiz.

Özel eğitimde yanlışsız öğretimin esas alındığı eğitim programlarında çocuğunuzun gelişim sorunları özel olarak bireysel eğitimle ortadan kaldırma süreci sağlanması için faaliyet gösterilmektedir. Sizin ve çocuğunuzun hassasiyetine uygun itinalı bir eğitim sistemine gerek bireysel gerekse özel eğitimlerle dahil olabilirsiniz. Henüz çocuk olsa da büyürken doğru bir şekilde öğrenerek eğitim alabilecek özel bireysel eğitimler aile içi ve sosyal yaşantıya önemli derecede etki edecek.