Okuma Yazma Eğitimi

Bedensel, zihinsel veya fiziksel engellerini çeşitli programlarla aştığımız takdirde çocuklar için kurumumuzca okuma yazma eğitimi de sağlanmaktadır. Çocuklarda pek çok tedavi ve eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi sonrasında okuma yazma aşamasına geçilmesini amaçlamaktadır. Çocuğu yaşına uygun olarak kreş, anaokulu veya ilköğretime hazırlamak için çocuğun anlayabileceği düzey ve kapasitede okuma yazma eğitimlerine başlanmaktadır.

Okuma yazma eğitimindeki program dahilindeki çocuğun düzenli olarak takibi yapılarak diğer çocuklarla olan entegrasyonu ve kaynaşması sağlanabilmektedir. Çocuğun okula başlamadan önce okul olgunluğunu kazanmasını da sağladığımız kurumumuzda okuma yazma eğitiminin yanı sıra sosyal, zihinsel, duygusal ve bedensel olarak da çocuğun okula kendini hazır hissetmesini sağlamaktayız. Özel olan çocuklarınızın gelişimsel düzeyini yakından takip ederek devamında okul eğitimini başaracak kapasiteye gelmesini sağlamak okul olgunluğuna da eriştiğini gösterecektir.

Fiziksel veya zihinsel açıdan diğer çocuklardan farklı olsa da kurumumuzdan alacağı okuma yazma eğitimleri ile çocuğunuz normal okul müfredatının gerisinde kalmadan eğitim öğretim hayatına devam edebilmektedir. Çocukların okuma yazma becerisi kazanması karşılaşacağı akademik görevleri de başarıyla yerin getirmek için çabalayacağını gösterir. Ancak duygusal ve ruhsal anlamda çocuğun okuma yazma becerisi kazanmış olsa bile okula uyum sağlaması oldukça önemlidir. Okulda arkadaşlarının, çevresinin ve ailenin desteğiyle yürütülebilecek ortak işbirliğiyle okuma yazma becerisi kazanmak kadar çocuk için öğrendiği okul olgunluğunu devam ettirmek alışma düzeyine bağlıdır.

İletişim becerilerinden matematikte çocuğun anlayabileceği ve öğrenebileceği problem çözümlerine kadar her çocuğun gelişim düzeyine uygun olarak verilen okuma yazma eğitimi özellikle yazma konusunda çocukların el kaslarının gelişimini sağlayarak bedensel engellerde kas hareketliliğini de desteklemektedir. Hızla olmasa da zamanla ilerletilen okuma yazma becerisi eğitimlerin ev ortamında da çocuğu zorlamadan desteklemek gerekecektir. Bir oyun veya bir aktivite içerisinde eğlenerek ve zevkle kazanacağı okuma yazma becerisi eğitimlerin sonunda çocuğun okula alışma ve eğitimlerin gerisinde kalma kaygılarını da yok edecektir. Arkadaşları arasında okuma ve yazmanın gerisinde kalmak çocuk için bir yetersizlik sebebi olmakla birlikte içine kapanmasına neden olacağından önceden tedbirlerin alınması çocuk için şarttır.