Davranış Problemi Eğitimi

Bedensel, zihinsel veya ruhsal yönden rahatsızlıkları nedeniyle hayatın gereklerine uyma problemi yaşayan çocuklar için özel bir eğitim sağlanmaktadır. Çocukların toplu içinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlayacak becerileri kazandırarak eksiklik hissedecekleri duygu davranış ve hareket kabiliyeti kazandırmaktayız. Bu sayede hissedecekleri eksikliğin çocuklarda davranış problemi haline dönüşüm etkileri de minimize edilmektedir.

Uluçınar Eğitim merkezi olarak profesyonel kadro ile çocukların eğitimlerinde her çocuğun ihtiyacını karşılamaya yönelik faaliyetler sürdürülmektedir. Kurumumuzda eğitim gören çocuklar için eğitimler arasında davranış problemi eğitimleri de verilmektedir. Çocuklarda problem teşkil eden davranışların sonra erdirilmeden uygun eğitimin gerçekleşmeyeceği düşüncesi öncelikle çocuklarda davranış problemlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamıştır.

Çocuklarda değiştirilmek istenen problem davranışı gerek aileler gerekse eğitimciler belirlemektedir. Olumsuz davranışların veya değişmesi istenen davranışların kaydı alınmasıyla gözlem aşamasına geçilir. Davranış problemi eğitimi değiştirilmesi istenen problemli davranışın gözlemler sonucu kaynağına inilerek belirlenmektedir. Sonrasında ailelerin de ev ve sosyal ortamda destekleriyle uygun davranış teknikleriyle sona erdirilmesi planlanır.

Uygulamalı davranış analizleriyle çocuğun yakın takipçisi aile ve eğitmenler çocuğun hangi zamanlarda neye karşı davranış problemi sergiledikleri ortaya çıkarmaktadır. Davranış problemi için uzman ekip tarafından eğitim verilecek ve gözlem yapılacak olsa da çocuk için ev desteği mutlaka gerekecektir. Günün belirli zamanlarını kurumumuzda geçiren çocuklar evlerine döndüğünde ailelerin eğitmenlerimizle bilgi alışverişinde bulunarak gözlemi sürdürmesi problem davranışın daha kısa sürede çözümlenmesini sağlayacaktır.

Davranış problemi eğitimi içinde aileler etkin rol oynamaktadır. Özellikle davranış probleminin kaynakları belirlenerek davranış değiştirme programına geçildiğinde aile desteği eğitmenlerimizle eş zamanı yapacakları bilgi alışverişiyle problem davranışın ortadan kalkması sağlanacaktır. Her çocuğun özel olduğu ve kendini özel hissederek hayata sorunsuz bir şekilde atılımını sağlayacağı eğitimler arasında davranış problemi eğitimi oldukça önemlidir. Gerek aile içinde gerekse toplum içinde davranışlar çocuğun hem kendisi hem de sosyal statüsünde çevresi açısından daha uyumlu bir birey olarak hayatına devam etmesini sağlar.

Öncelikle ailelerin belirleyerek eğitmene vermiş oldukları bilgi ile eğitmeninde takibe alacağı davranış biçimleri davranış problemi eğitimlerinin gözlem yapılarak başladığını nitelemektedir.