Engellilerin yasal hakları

Engellilerin yasal hakları aileler tarafından bilinmesi gereken haklar ve engelli çocuklarının faydalanması için toplumda yerini edinebileceği öncelikler olarak devlet tarafından yasal hak olarak sağlanmaktadır. Engellilerin yasal hakları Özürlüler Kanunu’nda yer alan derecelendirme, sınıflandırma ve tanımlamalara uygun olarak belirlenmektedir. Uluslararası özürlüler sınıflandırması temel alınarak hazırlanan özürlülük ölçütleri engellilerin yasal haklarının da çeşitlendiğini göstermektedir.

Engelliler için yasal hak ve hizmetlerden faydalanmak için resmi gazetede yayımlanan özürlülük ölçütü kapsamında özürlülük sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları yönetmeliğine uygun olarak sağlık raporu alınması şarttır. Özürlüler için sağlık kurulu raporlarında özürlülük oranı %40ve üzerinde olması gerekir. %40’ın üzerinde olan özürlülük durumu tüm hak ve hizmetlerden faydalanılabileceğini göstermektedir. Engelli çocuklarınız için özel eğitim hizmetlerinden faydalanmak istediğinizde aileler olarak sağlık kurulu raporu almanız gerekmektedir. Hak ve hizmetlerde aranan %40’lık özürlülük ölçütü özel eğitim konusunda %20’ye düşmektedir. %20’nin üzerinde olan özürlülük durumlarına karşı özel eğitim almanız mümkün olabilecektir.

Sağlık kurulundan almış olduğunuz özürlülük durum, derece ve sınıfını belirten rapora istinaden kurumumuza başvurarak engelli çocuk veya bireylerinizin özel eğitimden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Sağlık Kurulu Raporunda %40 ı geçen özürlülük durumuna karşı engelli çocuklarınız için özürlü kimlik kartı alabilir, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanabilir, engelli istihdamı ile ilgili hizmetlerden ve bakım aylığından yararlanabilir, H sınıfı ehliyet alabilir ve özürlü aylığı bağlatabilirsiniz. Ayrıca pek çok vergilerden de muafiyetle faydalanılabilmektedir. Yerel yönetimlerin engelliler için sağladığı hak ve kolaylıklar da mevcuttur.

Raporu verecek hastanenin baştabipliğine özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile müracaat edilmesi gerekir. Dilekçe, nüfus cüzdanı ve 4 adet vesikalık fotoğrafı ile başvuracağınız sağlık raporu engelli çocuğunuzun yasal hak ve özgürlüklerden faydalanmasını sağlayacağı gibi yaşamlarını her yönüyle engellerinin aşılması için gereken faaliyetlerle yürütülmesini sağlamaktadır. Kurumumuz tarafından engelli çocuklarınızın tüm eğitimleri uzman ekibimiz tarafından üstlenilmektedir. Özel eğitimde ailelerin de desteği alınarak çocuğun kendi kendine yetebileceği ölçüde ir eğitim sağlanarak yaşamları ok daha kolay hale getirilmektedir.