Birebir Eğitim Programımız

Uluçınar eğitim merkezi kurumumuza başvurulmasıyla her öğrencinin ön değerlendirmesi uzman ekip kontrolü tarafından gerçekleştirilmektedir.